บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2014

Thai Chef เมื่อคุณเป็นเชฟ คุณต้องทำอย่างไร

รูปภาพ
การเป็นเชฟอาหารไทยนอกเหนือจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาแล้วใจรักการบริการ การมีมุมมองที่ต้องคิดบวก มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและการพัฒนาปรับปรุงงานที่ทำให้ดีต่อเนื่อง มีระเบียบมีวินัยในตนเองเคารพในความคิดเหน็ของผู้อื่น ต้องมีการวางแผน การจัดการและบริหารงานในห้องครัว รวมถึง คิดเมนูอาหารที่จะประกอบอาหารให้เสร็จสำเร็จถีงมือลูกค้า
ผู้ประกอบอาชีพนี้ อาจได้รับการเรียกว่า "พ่อครัว" หรือ "แม่ครัว" ต้องมีความรู้ในการทำหรือปรุงอาหารไทย อาหารฝรั่ง หรืออาหารจีนรวมทั้งการทำของหวาน หรืออาจมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่กล่าวมา ซึ่งต้องทำหน้าที่และมีความรู้หลักดังนี้ 
1. วางแผนออกรายการประกอบอาหารต่อมื้อ หรือรายวัน อาจเป็นรายการอาหารไทย หรืออาหารเทศและของหวาน 
2. กำหนดรายการเครื่องประกอบอาหารซึ่งอาจจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฤดูกาลสำหรับเครื่องปรุงบางประเภทเช่น ผักสด ปลา เนื้อสัตว์ ผลไม้ 
3. จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดเป็นรายวันหรือตามระยะเวลา ที่เหมาะสม เช่น 2 วัน 3 วัน เป็นต้น จัดซื้อหรือสั่งการซื้อรายการเครื่องประกอบอาหารวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร เครื่องปรุงอาหาร …