บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2013

Thai Herbs and spices and Authentic Thai Curry Recipes

รูปภาพ
Thai curry recipes are very populars to westerners due to its exotic herbs and spices and balance of flavors.I will categorize some of Thai herbs and spices widely used in Thai cooking in 2 groups, fresh herbs and dried spices
Fresh herbs :  are aromatic plants which are naturally scented when it is fresh.The fragrant smell usually fades when dried out. Fresh herbs are Thai basil holy basil,lemon basil,ginger,galangal,shallots,kaffir lime leaves, Lemongrass,spearmint,coriander roots,garlic,chilies,These Thai herbs and spices are extensively  used as fresh in curry paste,curry dishes,Thai salads and stir fries.
 In thai Cuisine, there are two valieties of curry
1. Curries with coconut milk are red curry-"kaeng ped", "panaen "curry, green curry-"kaeang kheaw wan" "keang -kua ,Choo chee curry.

Dried Chilies-"  Prik- haeang "This main materail and Thai  ingredient is one of the Key Thai.While dried chilles are used mostly in curry paste and some …

เทคนิคการ ล้างผักให้สะอาดเพื่อลดปริมาณสารพิษตกค้าง กับเชฟ ครัวริมน้ำ บ้านไร่

รูปภาพ
ทุกวันนี้ไม่ว่าจะไปทางไหนทุกชั้นในห้างก็จะมีผักปลอดสารพิษทั้งนั้น ข้างๆๆบ้านไร่จอมทองมีแปลงผักอยู่ 2 ประเภท อันที่ 1 เป็นของเกษตรกรมืออาชีพปลูคะน้าขายผักชี ผลไม้ ขายส่งตลาดไทย รับรองสวยน่ากิน ดิฉันมองดูทุกเช้านับตั้งแต่เริ่มปลูก เลยไหนจะ ปุ๋ยเคมี ยาฆาแมลงนี่ใส่ทุกรอบ ยาฆ่าหญ้าและอีกแปลงที่บ้านไร่จอมทองปลูกทุกอย่างเหมือนกันแต่เรียกงา่ยๆๆนะคะปลูกตามยะถากรรมไม่เน้นสวยงามแต่เน้นไว้กินเองทำกับข้าวแต่บางที่เราเลี่ยงไม่ได้ต้องซื้อเหมือนกัน  ดังนั้นการล้างผัก และผลไม้เพื่อลดปริมาณสารพิษตกค้างมีหลายวิธีด้วยกันแต่ที่ แนะนำให้ดังนี้นะคะ
1.ให้เตรียมผักก่อนการล้าง ควรลอกเปลือกหรือกาบด้านนอกออกทิ้งสัก 2-3ใบ เพราะสารพิษส่วนใหญ่ตกค้างอยู่ด้านนอกมากเป็นพิเศษ
2. ใช้น้ำอย่างเดียว ล้างผักผลไม้ โดยการเด็ดเป็นใบๆๆแล้วแช่น้ำนาน 15 นาที จะลดสารพิษได้ 7-33%ถ้าล้างผ่านน้ำไหลจะช่วยลดสารพิษได้ประมาณ 54-63 % 3.  ใช้น้ำร้อน ล้างผักผลไม้ แล้วต้มหรือลวกผักดวยน้ำร้ินลดปริมาณสารพิษได้ร้อยละ 48-50 แต่ถ้าล้างไม่ สะอาดแล้วนำไปต้มจืด  ทำแกง สารพิษจะเจือปนอยู่ในน้ำแกงนั่นเอง
4. ใช้น้ำและตามด้วยด่างทับทิม ล้างผักและผลไม้ แล้…